Què fem?

Al Gronxador duem a terme sessions terapèutiques per millorar el desenvolupament infantil. Treballem a partir de la Integració Sensorial; el procés neurològic que permet a la persona percebre, organitzar i interpretar la informació que rep del món exterior i del seu cos per poder respondre adequadament (resposta adaptativa). Aquest procés es realitza automàticament pel nostre sistema nerviós, sense ser-ne conscients.

Quan un infant o jove, té alguna disfunció en la Integració Sensorial, no pot interpretar correctament els estímuls sensorials que li arriben, i sovint reacciona de forma inadequada: o bé desmesurada en relació a l’estímul, o bé no responent-hi.

La nostra intervenció es centra en dos aspectes: la teràpia d’integració sensorial i la pròpia motivació pel joc. El nostre objectiu és que el nen senti, aprengui i maduri a través del joc. Per aconseguir-ho disposem d’un espai que ofereix estímuls vestibulars, propioceptius, tàctils, visuals i auditius. Després d’una avaluació individualitzada, es treballa mitjançat l’estimulació per aconseguir l’òptim desenvolupament, i fomentar el major benestar de l’infant o jove.

Beneficis de la teràpia

Més capacitat per estar atent

Millor capacitat de filtrar estímuls innecessaris.

Més control del propi cos

Per tant, menys necessitat de moure’s.

Augment de l'autoestima

Disminueixen els problemes conductuals

Millor coordinació ull mà

Millor coordinació motriu.

icones-07

Més control de la força

Augment del to muscular

Augment del llenguatge i la parla

Quan el nen/jove adquireix totes aquestes noves habilitats, el seu benestar millora perquè se sent més competent en tots els àmbits de la vida quotidiana i en especial amb l’escolar.

A qui podem ajudar?

Infants i joves que presentin una o més de les següents característiques:

 • Dificultats o retard en l’aprenentatge.
 • Dificultat per mantenir l’atenció i concentració.
 • Impulsivitat.
 • Alt nivell d’activitat, en moviment constant.
 • Físicament es cansa amb facilitat.
 • Problemes emocionals. Baixa autoestima.
 • Reacció desmesurada davant de determinats estímuls (tacte, oïda,etc.)
 • Dificultats o retard en el llenguatge i parla.
 • Dificultats a l’hora de realitzar activitats de coordinació motriu.
 • Dificultat per relacionar-se socialment.
 • Problemes de conducta.
Scroll to top