Problemes per processar el so?

La dificultat de processament de sons distingeix a nens/es amb autisme d’aquells que tenen un trastorn del processament sensorial (TPS), un diagnòstic extens per anomalíes sensorials. Els resultats, publicats el 6 de juliol a la revista de la Sociedad Int

Els resultats suggereixen que les anomalíes auditives condueixen a deficiències de comunicació i un diagnòstic d’autisme, mentres que majors dificultats tàctils poden caracteritzar els infants amb TPS.

“La naturalesa de les diferències sensorials contribuirà al diagnòstic que acaban tenint”,  comenta Marco.

Referencias:

1: Demopoulos C. et al. J. Int. Neuropsychol. Soc. Epub ahead of print (2015) PubMed

2: Chang Y.S. et al. PLoS ONE 9, e103038 (2014) PubMed

Scroll to top